ابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاب

MRI Adaptor MRI Adaptor

MRI Adaptor

مدل

: MRI Adaptor 2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاببرش دهنده میلیمتری MRI
استریوتاکس مارموست استریوتاکس مارموست

استریوتاکس مارموست

مدل

: استریوتاکس مارموست
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتاکسی میمون تک بازو استریوتاکسی میمون تک بازو

استریوتاکسی میمون تک بازو

مدل

: TBR931
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکس موش و رت استریوتکس موش و رت

استریوتکس موش و رت

مدل

: ST.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکسی موتورایز شده استریوتکسی موتورایز شده

استریوتکسی موتورایز شده

مدل

: تی بی آر 981
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
نام استریوتاکس نام استریوتاکس

نام استریوتاکس

مدل

: ST3000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی