ابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاب

MRI Adaptor MRI Adaptor

MRI Adaptor

مدل

: MRI Adaptor 2021.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاببرش دهنده میلیمتری MRI
اداپتور استریوتاکسی مایس و نوزاد رت اداپتور استریوتاکسی مایس و نوزاد رت

اداپتور استریوتاکسی مایس و نوزاد رت

مدل

: ََAMS 2446
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتاکس استریوتاکس

استریوتاکس

مدل

: ا بازو ST1
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتاکس مارموست استریوتاکس مارموست

استریوتاکس مارموست

مدل

: استریوتاکس مارموست
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتاکسی میمون تک بازو استریوتاکسی میمون تک بازو

استریوتاکسی میمون تک بازو

مدل

: TBR931
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکس استریوتکس

استریوتکس

مدل

: 2بازو رت ST2
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکس موش و رت استریوتکس موش و رت

استریوتکس موش و رت

مدل

: ST.PN
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی
استریوتکسی موتورایز شده استریوتکسی موتورایز شده

استریوتکسی موتورایز شده

مدل

: تی بی آر 981
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیابزارآلات جراحی و درمانی مغز و اعصاباستریوتکسی