تجهیزات لیزر

توان سنج  LinkObserver توان سنج  LinkObserver

توان سنج LinkObserver

مدل

: GLC1550
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری
توان سنج  LinkObserver توان سنج  LinkObserver

توان سنج LinkObserver

مدل

: GLC850
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری
توان سنج دوطول موج LinkObserver توان سنج دوطول موج LinkObserver

توان سنج دوطول موج LinkObserver

مدل

: DWG
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری
توان سنج فیبرنوریLinkObserver توان سنج فیبرنوریLinkObserver

توان سنج فیبرنوریLinkObserver

مدل

: GLC1310
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری
درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

مدل

: LDC-202
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

مدل

: M2BP302
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه‌گیری پارامتر های لیزر
لبزر گاز کربنیک 50 وات لبزر گاز کربنیک 50 وات

لبزر گاز کربنیک 50 وات

مدل

: PFACO250
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر گازکربنیک
لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر

لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر

مدل

: رژا-اف اس-1550-ا
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری
لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز) لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

لیزر پالسی پرتوان حالت جامد فلش پمپ ( یک ژول 532 نانومتر- 10 هرتز)

مدل

: فمتو-09
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد