تجهیزات لیزر

پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR)   تا 200 وات پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR)   تا 200 وات

پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR) تا 200 وات

مدل

: PFA-V03
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
پرتوگستر لیزر پرتوگستر لیزر

پرتوگستر لیزر

مدل

: LBE-8505
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرتجهیزات جانبی و ایمنی کار با لیزرپرتوگستر لیزر
درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

مدل

: LDC-202
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

مدل

: M2BP302
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه‌گیری پارامتر های لیزر
لبزر نودیوم یاگ 100 وات لبزر نودیوم یاگ 100 وات

لبزر نودیوم یاگ 100 وات

مدل

: Nd:Yag NDF100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لبزر گاز کربنیک 50 وات لبزر گاز کربنیک 50 وات

لبزر گاز کربنیک 50 وات

مدل

: PFACO250
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر گازکربنیک
لیزر Nd:Yag دیود پمپ لیزر Nd:Yag دیود پمپ

لیزر Nd:Yag دیود پمپ

مدل

: مدل 100 وات NDD100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر Nd:YAG مدل  آزمایشگاهی لیزر Nd:YAG مدل  آزمایشگاهی

لیزر Nd:YAG مدل آزمایشگاهی

مدل

: Nd:YAG150Q-20D
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر

لیزر انرژی بالا فیبری فمتو ثانیه 1550 نانومتر

مدل

: رژا-اف اس-1550-ا
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزرهای فیبریلیزر فیبری