تجهیزات لیزر

پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR)   تا 200 وات پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR)   تا 200 وات

پاورمتر لیزر با خروجی مادون قرمز(IR) تا 200 وات

مدل

: PFA-V03
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
پرتوگستر لیزر پرتوگستر لیزر

پرتوگستر لیزر

مدل

: LBE-8505
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرتجهیزات جانبی و ایمنی کار با لیزرپرتوگستر لیزر
توان سنج نیمه‌هادی توان سنج نیمه‌هادی

توان سنج نیمه‌هادی

مدل

: PM-203
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه گیر توان و انرژی لیزر
درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

درایور لیزر 1A به همراه کنترل دما

مدل

: LDC-202
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
درایور لیزر دیود درایور لیزر دیود

درایور لیزر دیود

مدل

: ای بی- سی سی - 60 آ
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر دیودی و نیمه رسانالیزر دیودی
ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

ستاپ آزمایشگاهی اندازه‌گیری پارامتر M2 در لیزرهای پیوسته

مدل

: M2BP302
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرآنالیزگر نور لیزر و ال ای دیاندازه‌گیری پارامتر های لیزر
لبزر نودیوم یاگ 100 وات لبزر نودیوم یاگ 100 وات

لبزر نودیوم یاگ 100 وات

مدل

: Nd:Yag NDF100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر حالت جامدلیزرهای یاگ، سبز و بنفش حالت جامد
لبزر گاز کربنیک 50 وات لبزر گاز کربنیک 50 وات

لبزر گاز کربنیک 50 وات

مدل

: PFACO250
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات لیزرلیزر گازیلیزر گازکربنیک