داده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتال

DAQ142 DAQ142

DAQ142

مدل

: 12 کانال
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
آکوستیک امیشن دو کاناله آکوستیک امیشن دو کاناله

آکوستیک امیشن دو کاناله

مدل

: AE-MAP 1.0
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
برد مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال با حداکثر نرخ نمونه برداری 250 مگاهرتز رزولوشن 16 برد مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال با حداکثر نرخ نمونه برداری 250 مگاهرتز رزولوشن 16

برد مبدل آنالوگ به دیجیتال 4 کانال با حداکثر نرخ نمونه برداری 250 مگاهرتز رزولوشن 16

مدل

: YE-A04Z-4256
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ

برد نمونه برداری 4 کانال با نرخ سمپل 1 یا 2 یا 4 گیگ

مدل

: YE-A04Y-410
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز

بورد نمونه برداری 2 کانال با نرخ نمونه برداری 1 گیگاهرتز

مدل

: YE-A08Z-210
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال) ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال)

ثبت کننده رویداد 16 کانال (دیجیتال)

مدل

: MA-ER1-16
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال) ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال)

ثبت کننده رویداد 32 کانال (دیجیتال)

مدل

: MA-ER1-32
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
جمع آوری داده جمع آوری داده

جمع آوری داده

مدل

: SL45-G
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
جمع آوری داده جمع آوری داده

جمع آوری داده

مدل

: AL4
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر
د ستگاه جمع آوری و نمایش داده ها د ستگاه جمع آوری و نمایش داده ها

د ستگاه جمع آوری و نمایش داده ها

مدل

: SL-10
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکداده برداری الکترونیکی آنالوگ و دیجیتالدیتالاگر