تجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطی

آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461 آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

آزمایشگاه EMC- MIL-STD-461

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع A

مدل

: ff108
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

آزمایشگاه تست آنتن مستطیلی نوع B

مدل

: -
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاقک بدون پژواک یا اکوستیک
آزمون مه گرفتگی آزمون مه گرفتگی

آزمون مه گرفتگی

مدل

: مه گرفتگی 2 مقره با جعبه رویت
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
اتاق دود دو طبقه اتاق دود دو طبقه

اتاق دود دو طبقه

مدل

: دو طبقه
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی
اتاق کشت بافت 30000 مدل A+ اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

اتاق کشت بافت 30000 مدل A+

مدل

: NST T C 30000-A+
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیاتاق های آزمایشگاهیاتاق کشت بافت
اتاقک 10000 لیتری تست دما و رطوبت (شرایط محیطی) با مونیتور تاچ کنترل دارای دیتا لاگر و آلارم اتاقک 10000 لیتری تست دما و رطوبت (شرایط محیطی) با مونیتور تاچ کنترل دارای دیتا لاگر و آلارم

اتاقک 10000 لیتری تست دما و رطوبت (شرایط محیطی) با مونیتور تاچ کنترل دارای دیتا لاگر و آلارم

مدل

: XPH100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیتجهیزات و محفظه های ایجاد و کنترل شرایط محیطیکابین تست شرایط محیطی