آزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی

Barnes-Maze Barnes-Maze

Barnes-Maze

مدل

: B.M1000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
locomotion-Photobeam activity system locomotion-Photobeam activity system

locomotion-Photobeam activity system

مدل

: P.A6500
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات
آسیاب آزمایشگاهی آسیاب آزمایشگاهی

آسیاب آزمایشگاهی

مدل

: A016
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری) استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

استریوتاکس حیوانات کوچک تک بازو (رت و موش سوری)

مدل

: مدل تی بی ار 941
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختی
اندازه گیری حجم اندازه گیری حجم

اندازه گیری حجم

مدل

: p.m5550
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات
تست قدرت اندازگیری نیروی کششی موش تست قدرت اندازگیری نیروی کششی موش

تست قدرت اندازگیری نیروی کششی موش

مدل

: GS-5000
زیست، ژنتیک، کشاورزیتجهیزات علوم شناختیآزمایشگاه و آزمون های علوم شناختیمجموعه آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات