مدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسی

سنسور مانیتورینگ سنسور مانیتورینگ

سنسور مانیتورینگ

مدل

: Wil
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیمجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند
سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

سیستم آموزشی فرآیند خط پر کن مواد نوشیدنی

مدل

: 1244
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسیستم آموزشی فرآیند خطوط تولید و مونتاژ
مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مجموعه آموزشی شبیه ساز نیروگاه

مدل

: QV-Plant-01
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیسازه های مهندسی تولید و انتقال انرژی
کیت حرفه‌ای اینترنت اشیاء و رباتیک ProMake کیت حرفه‌ای اینترنت اشیاء و رباتیک ProMake

کیت حرفه‌ای اینترنت اشیاء و رباتیک ProMake

مدل

: کیت حرفه ای 001
مجموعه آزمایشگاه، نرم افزار، کیت آموزشیمجموعه آزمایشهای عمومی و سامانه های کنترل فرایند و آموزشیمدل و شبیه ساز آموزشی تجهیزات پیچیده مهندسیمجموعه آموزش اینترنت اشیا و شبکه هوشمند