آزمون های ارتعاش و لرزش

آنالایزر ارتعاش پرتابل آنالایزر ارتعاش پرتابل

آنالایزر ارتعاش پرتابل

مدل

: AVB-4060
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اندازه گیری جابجایی  و ارتعاش از راه دور اندازه گیری جابجایی  و ارتعاش از راه دور

اندازه گیری جابجایی و ارتعاش از راه دور

مدل

: MDV-FR
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش  از راه دور اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش  از راه دور

اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور

مدل

: MDV-FR
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه آنالیز مودال 24 کاناله به روش OMA دستگاه آنالیز مودال 24 کاناله به روش OMA

دستگاه آنالیز مودال 24 کاناله به روش OMA

مدل

: DPS-OMA
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

مدل

: LTDV-MOR/1
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه تکانه آزما دستگاه تکانه آزما

دستگاه تکانه آزما

مدل

: تکانه
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

سنسور ارتعاش با خروجی 4 تا 20 میلی آمپر

مدل

: VT 25
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج