آزمون های ارتعاش و لرزش

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

مدل

: VAD 1.03
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اندازه گیری جابجایی و ارتعاش از راه دور اندازه گیری جابجایی و ارتعاش از راه دور

اندازه گیری جابجایی و ارتعاش از راه دور

مدل

: MDV-FR
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور

اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور

مدل

: MDV-FR
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور

اندازه‌گیری جابه‌جایی و ارتعاش از راه دور

مدل

: MDV-FR
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( چهار کاناله ) دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( چهار کاناله )

دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( چهار کاناله )

مدل

: Vibro Control 300
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( شانزده کاناله ) با قابلیت تحلیل و عیب یابی به همراه نرم افزارهای مربوطه ( HMI&CMS ) دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( شانزده کاناله ) با قابلیت تحلیل و عیب یابی به همراه نرم افزارهای مربوطه ( HMI&CMS )

دستگاه آنلاین محافظتی ارتعاشات ( شانزده کاناله ) با قابلیت تحلیل و عیب یابی به همراه نرم افزارهای مربوطه ( HMI&CMS )

مدل

: Vibro Rack 3000
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( بیست و چهار کاناله ) دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( بیست و چهار کاناله )

دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( بیست و چهار کاناله )

مدل

: VibroRack1000-24 Channels
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله ) دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله )

دستگاه آنالیزر ارتعاشات و تست مودال به همراه نرم افزارهای مربوطه (CMS& Modal Test) ( هشت کاناله )

مدل

: Vibro Rack 1000
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

دستگاه ارتعاش و جابجایی سنج لیزری

مدل

: LTDV-MOR/1
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج