اره، برش کاری و براده برداری

دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی

دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی

مدل

: سی ان سی لیزری
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتاره، برش کاری و براده برداریبرش کاری لیزری