برش کاری و براده برداری

برش سنگ و آلیاژ برش سنگ و آلیاژ

برش سنگ و آلیاژ

مدل

: کریر 230 اس
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتبرش کاری و براده برداریاره برش سنگ
برش لیزر رومیزی برش لیزر رومیزی

برش لیزر رومیزی

مدل

: سی زان آتریسا
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتبرش کاری و براده برداریبرش کاری لیزری
دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی

دستگاه برش و حکاکی لیزری رومیزی

مدل

: سی ان سی لیزری
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتبرش کاری و براده برداریبرش کاری لیزری
لیزر حکاکی و برش غیرفلزات لیزر حکاکی و برش غیرفلزات

لیزر حکاکی و برش غیرفلزات

مدل

: PFA130
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتبرش کاری و براده برداریبرش کاری لیزری