مولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانس

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

high power pulse modulator for high power klystron & magnetron driving

مدل

: MD-45-150
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه ولتاژ بالا
آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی

آزمایشگاه ژنراتور القایی دو تحریکه متصل به توربین بادی

مدل

: DFIGW019
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژژنراتور و ملحقات
الکترومگنت 1.7 تسلا الکترومگنت 1.7 تسلا

الکترومگنت 1.7 تسلا

مدل

: TSN-EM-05
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد میدان مغناطیسی
اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر

اینورتر 400 هرتز تکفاز ولتاژ متغیر

مدل

: LAPS-350H
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تغذیه جریان و ولتاژمنبع تغذیه اینورتر
پالس ژنراتور قدرت 1000 پالس ژنراتور قدرت 1000

پالس ژنراتور قدرت 1000

مدل

: REP-Pulse GEN-101
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسالکترومگنت
پالس ژنراتور قدرت 1000 پالس ژنراتور قدرت 1000

پالس ژنراتور قدرت 1000

مدل

: REP-Pulse GEN-103
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه، ولتاژ، سیگنال، فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیمولد سیگنال پالس ژنراتور