مولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانس

الکترومگنت 1.7 تسلا الکترومگنت 1.7 تسلا

الکترومگنت 1.7 تسلا

مدل

: TSN-EM-05
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد میدان مغناطیسی
دستگاه مولد پالس دستگاه مولد پالس

دستگاه مولد پالس

مدل

: NT-162
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده
دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی

دستگاه مولد خط تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی

مدل

: G&D2214
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد تاخیر منطقی با قابلیت دریافت پالس همزمانی
سراج E-320 سراج E-320

سراج E-320

مدل

: E-320 Arbitrary Waveform Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج L16 سراج L16

سراج L16

مدل

: Seraj L16 Signal Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سراج S320 سراج S320

سراج S320

مدل

: Seraj S320 Communication Signal Generator
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818 سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818

سیستم مولد پالس و شمارنده دقیق مدل 2818

مدل

: SGC 2818
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسمولد پالس و شمارنده
سیگنال ژنراتور سراج S25 سیگنال ژنراتور سراج S25

سیگنال ژنراتور سراج S25

مدل

: S25
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و شبیه ساز سیگنال مخابراتیسیگنال ساز
منبع جریان الکترومگنت منبع جریان الکترومگنت

منبع جریان الکترومگنت

مدل

: TSN-PS-3050
برق، الکترونیک و نرم افزارمولد و منبع تغذیه جریان، سیگنال و فرکانسمولد و منبع تولید میدان مغناطیسی و پالسالکترومگنت