آسیاب ها

آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل

آپشن فریز اتومات آسیاب بلوطی یا میکسر میل

مدل

: NARYA-CRYO MILL 10 L
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب مخلوط کن، آسیاب بلوطی
آسیا بالمیل 100 لیتر آلومینا آسیا بالمیل 100 لیتر آلومینا

آسیا بالمیل 100 لیتر آلومینا

مدل

: BMCA100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب دورانی ساچمه‌ای (گلوله ای) 
آسیا بالمیل 20 لیتر آلومینای دور متغیر آسیا بالمیل 20 لیتر آلومینای دور متغیر

آسیا بالمیل 20 لیتر آلومینای دور متغیر

مدل

: BMVA20
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب دورانی ساچمه‌ای (گلوله ای) 
آسیا بالمیل 200 لیتر آلومینا آسیا بالمیل 200 لیتر آلومینا

آسیا بالمیل 200 لیتر آلومینا

مدل

: BMCA200
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب دورانی ساچمه‌ای (گلوله ای) 
آسیا بالمیل 40 لیتر آلومینای دور متغیر آسیا بالمیل 40 لیتر آلومینای دور متغیر

آسیا بالمیل 40 لیتر آلومینای دور متغیر

مدل

: BMV40
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب دورانی ساچمه‌ای (گلوله ای) 
آسیا جارمیل طول غلتک 45 سانتیمتر دور متغیر آسیا جارمیل طول غلتک 45 سانتیمتر دور متغیر

آسیا جارمیل طول غلتک 45 سانتیمتر دور متغیر

مدل

: JMVT45
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب جار (جار میل)
آسیا جارمیل طول غلتک 90 سانتیمتر دور متغیر آسیا جارمیل طول غلتک 90 سانتیمتر دور متغیر

آسیا جارمیل طول غلتک 90 سانتیمتر دور متغیر

مدل

: JMVT90
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب جار (جار میل)
آسیا سیاره ای (ماهواره ای) چهار محفظه آسیا سیاره ای (ماهواره ای) چهار محفظه

آسیا سیاره ای (ماهواره ای) چهار محفظه

مدل

: PLM
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب سیاره‌ای 
آسیا سیاره ای (ماهواره ای) دو محفظه آسیا سیاره ای (ماهواره ای) دو محفظه

آسیا سیاره ای (ماهواره ای) دو محفظه

مدل

: PLM
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب سیاره‌ای 
آسیا سیاره ای (ماهواره ای) رومیزی دو محفظه آسیا سیاره ای (ماهواره ای) رومیزی دو محفظه

آسیا سیاره ای (ماهواره ای) رومیزی دو محفظه

مدل

: رومیزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیآسیاب هاآسیاب سیاره‌ای