تجهیزات دینامیک و ارتعاشات

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

آنالایزر ارتعاشی دو کاناله پرتابل

مدل

: VAD 1.03
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاش سنج پرتابل ارتعاش سنج پرتابل

ارتعاش سنج پرتابل

مدل

: DL3118
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتآزمون های ارتعاش و لرزشارتعاش سنج
ارتعاشات آزاد و اجباری ارتعاشات آزاد و اجباری

ارتعاشات آزاد و اجباری

مدل

: RD 085
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتلرزش آزاد و اجباریآزمون ارتعاش آزاد و اجباری
ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر) ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

ارتعاشات ازاد خمشی (بدون دمپر)

مدل

: RD 208
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی
ارتعاشات پیچشی ارتعاشات پیچشی

ارتعاشات پیچشی

مدل

: RD 086
مکانیک و مکاترونیکتجهیزات دینامیک و ارتعاشاتبارگذاری دینامیکیآزمون ارتعاش خمشی و پیچشی