شیرآلات و اتصالات

پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت

پایه 30 سانتیمتری رومیزی یک جفت

مدل

: BH1008
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی آب 90 درجه کنترل هود خروجی آب 90 درجه کنترل هود

خروجی آب 90 درجه کنترل هود

مدل

: BH1010
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی

خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی

مدل

: BH1009
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
ست آموزشی مونتاژ لوله کشی ست آموزشی مونتاژ لوله کشی

ست آموزشی مونتاژ لوله کشی

مدل

: RA 232
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتسایر شیر آلات و اتصالات
شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی

شیر آب تک رومیزی آزمایشگاهی

مدل

: bh1005
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب زیر شلفی شیر آب زیر شلفی

شیر آب زیر شلفی

مدل

: BH1006
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی

شیر آب سرد تک رومیزی با علم ناودانی

مدل

: BH1005
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی

شیر آب سرد و گرم آزمایشگاهی

مدل

: bh1004
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S

شیر آب سرد و گرم دیواری با علم S

مدل

: BH1001
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب
شیر آب سرد و گرم دیواری با علم ناودانی کوتاه شیر آب سرد و گرم دیواری با علم ناودانی کوتاه

شیر آب سرد و گرم دیواری با علم ناودانی کوتاه

مدل

: BH1002
عمومی و پشتیبانیتجهیزات جانبی آزمایشگاهشیرآلات و اتصالاتشیرآلات و اتصالات آب