تجهیزات انرژی های نو

آب شیرین کن خورشیدی آب شیرین کن خورشیدی

آب شیرین کن خورشیدی

مدل

: RN 220
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیدآب شیرین کن خورشیدی
آب گرم کن خورشیدی آب گرم کن خورشیدی

آب گرم کن خورشیدی

مدل

: RN 221
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیدآب گرم کن خورشیدی
آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

آزمایشگاه آموزشی سلول خورشیدی

مدل

: SC2040
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیدمجموعه سلول خورشیدی
اندازه گیری بازده ی کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE) اندازه گیری بازده ی کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

اندازه گیری بازده ی کوانتومی سلول خورشیدی (IPCE)

مدل

: ON-EQE-10
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیداندازه گیری بازده کوانتومی سلول خورشیدی
اندازه گیری جریان وولتاژIV Measurement اندازه گیری جریان وولتاژIV Measurement

اندازه گیری جریان وولتاژIV Measurement

مدل

: IV-1501
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیداندازه گیر جریان و ولتاژ
پک دیتالاگر کلکتورهای خورشیدی پک دیتالاگر کلکتورهای خورشیدی

پک دیتالاگر کلکتورهای خورشیدی

مدل

: Pack-Solar04
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوتولید و آنالیز انرژی خورشیدکلکتور خورشیدی
پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

پیل الکترولیز فعال استنلس استیل با سایز 5 سانتیمتر مربع

مدل

: El-cell-5
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی
پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1 پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

پیل سوختی استنلس استیل فعال با سایز cm2 1

مدل

: Act-SS-1
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات انرژی های نوپیل سوختی و تجهیزات آنپیل سوختی