شمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمان

دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX

دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX

مدل

: NSDB2019
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالسشمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمانتاخیر دهنده
دستگاه زمان گیر سریع CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR دستگاه زمان گیر سریع CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR

دستگاه زمان گیر سریع CONSTANT FRACTION DISCRIMINATOR

مدل

: CFD2017
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالسشمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمانشمارنده و زمان سنج دیجیتال
دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

دستگاه مبدل زمان به دامنه بسیار دقیق TIME TO AMPLITUDE CONVERTOR

مدل

: TAC2038
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالسشمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمانمبدل زمان به دامنه بسیار دقیق
سیستم شمارنده همزمانی کند سیستم شمارنده همزمانی کند

سیستم شمارنده همزمانی کند

مدل

: NT-132
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالسشمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمانشمارنده و زمان سنج دیجیتال