هود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتور

لامینارفلو سقفی (لف) لامینارفلو سقفی (لف)

لامینارفلو سقفی (لف)

مدل

: هود لامینار سقفی (لف)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار
هود  شیمیایی آزمایشگاهی استیل هود  شیمیایی آزمایشگاهی استیل

هود شیمیایی آزمایشگاهی استیل

مدل

: kpnss
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود شیمیایی
هود پاتولوژی هود پاتولوژی

هود پاتولوژی

مدل

: پاتولوژی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود کشت بافت