هود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتور

فیوم هود فیوم هود

فیوم هود

مدل

: Fume hood lab
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود بخار و دود
لامینارفلو سقفی (لف) لامینارفلو سقفی (لف)

لامینارفلو سقفی (لف)

مدل

: هود لامینار سقفی (لف)
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیهود آزمایشگاهی، محفظه های ایمنی، ایزولاتورهود لامینار