رایانه و نرم افزار

آزمایشگاه مجازی پیشرفته ترمودینامیک آزمایشگاه مجازی پیشرفته ترمودینامیک

آزمایشگاه مجازی پیشرفته ترمودینامیک

مدل

: ترمودینامیک پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات

مدل

: دینامیک و ارتعاشات پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات

مدل

: سیالات پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح

آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح

مدل

: مقاومت مصالح پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک

آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک

مدل

: هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200 استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200

استند آموزشی پایه 2 PLC s7 1200

مدل

: RA 281
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
ان سی کنترل دو محور ان سی کنترل دو محور

ان سی کنترل دو محور

مدل

: tpznc controler
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
دانسیتومتر دانسیتومتر

دانسیتومتر

مدل

: PAYADENSITOMETER
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارنرم افزارهای پزشکی و زیست فناورینرم افزار تحلیل دانسیته ژل الکتروفورز
دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

دستگاه تصویربرداری پرتو ایکس قابل حمل کوله ای

مدل

: PX120M/BP
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرپردازشگر تصویر پرتو ایکس
سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: MMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاررایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر