اینترنت، رایانه و نرم افزار

آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته دینامیک و ارتعاشات

مدل

: دینامیک و ارتعاشات پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات

آزمایشگاه مجازی پیشرفته سیالات

مدل

: سیالات پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح

آزمایشگاه مجازی پیشرفته مقاومت مصالح

مدل

: مقاومت مصالح پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک

آزمایشگاه مجازی پیشرفته هیدرولیک و پنوماتیک

مدل

: هیدرولیک و پنوماتیک پیشرفته - مادام العمر - 50 کاربره
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه
استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200 استند آموزشی  پایه 2 PLC s7 1200

استند آموزشی پایه 2 PLC s7 1200

مدل

: RA 281
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرنرم افزار پردازش تصویر متالوگرافی
سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکس برداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: MMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

سامانه عکسبرداری میکروسکوپی با دوربین تلفن همراه

مدل

: CMA97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارپردازش تصویرمجموعه پردازش تصویر
سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه) سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

سامانه هوشمند مدیریت طرح های پژوهشی و تحقیقاتی (سامان پژوه)

مدل

: RPMS97-1
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار مهندسینرم افزارهای مدیریت
شبیه ساز  تراشکاری شبیه ساز  تراشکاری

شبیه ساز تراشکاری

مدل

: تراشکاری
برق، الکترونیک و نرم افزاراینترنت، رایانه و نرم افزارنرم افزار شبیه سازنرم افزار شبیه ساز آزمایشگاه