الک

الک آزمایشگاهی با فریم 12 الک آزمایشگاهی با فریم 12

الک آزمایشگاهی با فریم 12

مدل

: SI.B100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
الک آزمایشگاهی با فریم 8 الک آزمایشگاهی با فریم 8

الک آزمایشگاهی با فریم 8

مدل

: SI.B2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
الک استیل با فریم 12 اینچ الک استیل با فریم 12 اینچ

الک استیل با فریم 12 اینچ

مدل

: SO 225
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک شن و ماسه
الک استیل با فریم 8 اینچ الک استیل با فریم 8 اینچ

الک استیل با فریم 8 اینچ

مدل

: SO 125
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک شن و ماسه
الک جت هوا الک جت هوا

الک جت هوا

مدل

: ایرجت
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک جت هوا
الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر

الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر

مدل

: SF-11
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر

الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر

مدل

: SF-6
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر

الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر

مدل

: SS-1-50
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک