هضم کننده

اسکروبر اتوماتیک اسکروبر اتوماتیک

اسکروبر اتوماتیک

مدل

: bj400
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندهاسکروبر، خنثی کننده بخارات اسیدی
بلوک هضم 16 خانه آرمیناد بلوک هضم 16 خانه آرمیناد

بلوک هضم 16 خانه آرمیناد

مدل

: Adrin1392B
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندههضم کجلدال و تقطیر کجلدال
بلوک هضم آرمیناد بلوک هضم آرمیناد

بلوک هضم آرمیناد

مدل

: آدرین 1392A
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندههضم کجلدال و تقطیر کجلدال
دستگاه تقطیر (کجلدال)دیجیتال آرمیناد دستگاه تقطیر (کجلدال)دیجیتال آرمیناد

دستگاه تقطیر (کجلدال)دیجیتال آرمیناد

مدل

: DIS2
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندههضم کجلدال و تقطیر کجلدال
دستگاه کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار دستگاه کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار

دستگاه کجلدال اتوماتیک تیتراسیون دار

مدل

: v50
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندههضم کجلدال و تقطیر کجلدال
روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح IKA دیجیتال روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح IKA دیجیتال

روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح IKA دیجیتال

مدل

: TAT-RKdj
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندهدستگاه هضم
روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح هایدولف روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح هایدولف

روتاری اواپراتور (هضم و تقطیر) طرح هایدولف

مدل

: TAT-RHT
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندههضم کننده
ماکرو کجلدال ماکرو کجلدال

ماکرو کجلدال

مدل

: 10 قطعه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهضم کنندهماکرو کجلدال