تجهیزات تولید مواد پلیمری

اکسترودر آزمایشگاهی اکسترودر آزمایشگاهی

اکسترودر آزمایشگاهی

مدل

: extruder
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
اکسترودر اسفرونایزر درساتک اکسترودر اسفرونایزر درساتک

اکسترودر اسفرونایزر درساتک

مدل

: DES-02
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکستروژن و سفرونایزیشن 
اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30 اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30

اکسترودر تک ماردون به قطر 20 ونسبت L/D=30

مدل

: ExtS-020-030
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر تک پیچه
اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

مدل

: EXT
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
خارج کننده نمونه از قالب های تراکم و مارشال با ظرفیت 5.5 تن خارج کننده نمونه از قالب های تراکم و مارشال با ظرفیت 5.5 تن

خارج کننده نمونه از قالب های تراکم و مارشال با ظرفیت 5.5 تن

مدل

: SMSO-1650
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریقالب مارشال
قالب مارشال 4 اینچ کامل قالب مارشال 4 اینچ کامل

قالب مارشال 4 اینچ کامل

مدل

: SMAS-3120
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریقالب مارشال