تجهیزات تولید مواد پلیمری

اکسترودر اسفرونایزر اکسترودر اسفرونایزر

اکسترودر اسفرونایزر

مدل

: مقاوم به خوردگی
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر
اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور) اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

اکسترودر اسفرونایزر درساتک (گرانولاتور)

مدل

: DES-02
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکستروژن و سفرونایزیشن 
اکسترودر تک ماردون به قطر 30 ونسبت L/D=30 اکسترودر تک ماردون به قطر 30 ونسبت L/D=30

اکسترودر تک ماردون به قطر 30 ونسبت L/D=30

مدل

: ExtS-030-030
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر تک پیچه
اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

اکسترودر قطر خروجی 15 سانتیمتر بدنه آهنی بدون وکیوم

مدل

: EXT
ساخت و تولیدتجهیزات تولید و نمونه سازی موادتجهیزات تولید مواد پلیمریاکسترودر