مخلوط کن سیمان و بتن

پن میکسر پن میکسر

پن میکسر

مدل

: 100
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هامخلوط کن سیمان و بتن
مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی

مخلوط کن (میکسر) ملات سیمان گیربکسی

مدل

: CO-3230
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیآماده سازی سیمان، بتن، ملات هامخلوط کن سیمان و بتن