آشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نور

آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

مدل

: ای بی-ال ای- دی100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکارت آشکارساز فرو سرخ
دستگاه اندازه‌گیری ضریب انعکاس آینه خودرو دستگاه اندازه‌گیری ضریب انعکاس آینه خودرو

دستگاه اندازه‌گیری ضریب انعکاس آینه خودرو

مدل

: MR
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر ضریب انعکاس
دستگاه بیم پروفایلر دستگاه بیم پروفایلر

دستگاه بیم پروفایلر

مدل

: PFA- BB8‎‏ ‏
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورپروفیلومتر
فیلتر اپتیکی خنثی فیلتر اپتیکی خنثی

فیلتر اپتیکی خنثی

مدل

: ND-25-50
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکالیبره کننده شدت نور
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مدل

: PMB-104U
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مدل

: PMB-124
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی

مدل

: PMB-311
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات

مدل

: PMB-215
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری