آشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نور

آشکارساز تک فوتون مادون قرمز آشکارساز تک فوتون مادون قرمز

آشکارساز تک فوتون مادون قرمز

مدل

: ای بی-اف سی-اس پی دی- آی آر
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکالیبره کننده شدت نور
آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

آشکاساز سطح بزرگ 100 نانوثانیه ای

مدل

: ای بی-ال ای- دی100
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکارت آشکارساز فرو سرخ
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مدل

: PMB-104U
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با رابط رایانه‌ای

مدل

: PMB-124
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی

مجوعه توان‌سنج نیمه‌هادی با نمایشگر رومیزی

مدل

: PMB-311
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات

مجوعه توان‌سنج گرمایی 10 وات

مدل

: PMB-215
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نوراندازه گیر توان نوری
مجوعه توان‌سنج گرمایی 500 وات | آب‌خنک مجوعه توان‌سنج گرمایی 500 وات | آب‌خنک

مجوعه توان‌سنج گرمایی 500 وات | آب‌خنک

مدل

: PMB-422
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکالیبره کننده شدت نور
مدولاتور فضایی نور مدولاتور فضایی نور

مدولاتور فضایی نور

مدل

: SLM-A-600
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکآشکارساز، آنالیزگر و کالیبراتور نورکالیبره کننده شدت نور