منبع، شبیه ساز و کنترل کننده نور

Stabilized Visible-NIR Lamp Stabilized Visible-NIR Lamp

Stabilized Visible-NIR Lamp

مدل

: V-N Nooran
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ
لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه

لامپ جیوه به همراه پایه و منبع تغذیه

مدل

: LH-25778-a
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ جیوه
لامپ هالوژن - تنگستن لامپ هالوژن - تنگستن

لامپ هالوژن - تنگستن

مدل

: BH-H-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری
لامپ هالوژن - تنگستن لامپ هالوژن - تنگستن

لامپ هالوژن - تنگستن

مدل

: BH-H-A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورمنبع نوری
لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

لامپ هالوژنی تنگستنی تشعششی با نشر طیف مادون قرمز

مدل

: IR2KW-100L
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات نور و اپتیکمنبع، شبیه ساز و کنترل کننده نورلامپ مادون قرمز