آزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکی

تسریع طول عمر لامپ LED تسریع طول عمر لامپ LED

تسریع طول عمر لامپ LED

مدل

: دستگاه تست لامپ lED جهت آزمون تسریع طول عمر عملکرد
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیاندازه گیری طول عمر چراغ ال ای دی
چرخه دمایی لامپ lED چرخه دمایی لامپ lED

چرخه دمایی لامپ lED

مدل

: آزمون چرخه دمایی لامپ LED
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیاندازه گیری طول عمر چراغ ال ای دی
حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق) حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق)

حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق)

مدل

: فمتو 14 (خط هوشمند)
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال
میز لرزان آزمایشگاهی میز لرزان آزمایشگاهی

میز لرزان آزمایشگاهی

مدل

: KST-13A
برق، الکترونیک و نرم افزارتجهیزات برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیآزمون شوک الکتریکی