آزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکی

استند آموزشی plc لوگو پیشرفته استند آموزشی plc لوگو پیشرفته

استند آموزشی plc لوگو پیشرفته

مدل

: RA 245
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال
پکیج آموزشی PLC لوگو پیشرفته(کیف) پکیج آموزشی PLC لوگو پیشرفته(کیف)

پکیج آموزشی PLC لوگو پیشرفته(کیف)

مدل

: RA 324
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال
پکیج آموزشی مقدماتیplc logo پکیج آموزشی مقدماتیplc logo

پکیج آموزشی مقدماتیplc logo

مدل

: RA 326
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال
تسریع طول عمر لامپ LED تسریع طول عمر لامپ LED

تسریع طول عمر لامپ LED

مدل

: دستگاه تست لامپ lED جهت آزمون تسریع طول عمر عملکرد
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیاندازه گیری طول عمر چراغ ال ای دی
چرخه دمایی لامپ lED چرخه دمایی لامپ lED

چرخه دمایی لامپ lED

مدل

: آزمون چرخه دمایی لامپ LED
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیاندازه گیری طول عمر چراغ ال ای دی
حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق) حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق)

حریم سنج لیزری (برای شبکه توزیع و انتقال برق)

مدل

: فمتو 14 (خط هوشمند)
برق، الکترونیک و نرم افزارآنالیز و اندازه گیری برق و الکترونیکآزمونگر تجهیزات و قطعات الکتریکیتجهیزات اندازه گیری الکتریکال