آماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذ

پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus

پارافین دیسپنسر - Dispenser Plus

مدل

: DS4LM
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرمآماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذتوزیع گر پارافین، پارافین تریمر
پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM

پارافین دیسپنسر مدل +DS 4LM

مدل

: +DS 4LM
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرمآماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذتوزیع گر پارافین، پارافین تریمر
دستگاه تست تاخوردگی کاغذ و مقوا دستگاه تست تاخوردگی کاغذ و مقوا

دستگاه تست تاخوردگی کاغذ و مقوا

مدل

: ADO MIT Folding Tester
مهندسی و علم موادتجهیزات کاغذ، چوب، نساجی، چرمآماده سازی، تولید و آنالیز مواد سلولزی و کاغذسنجشگر سفتی خمشی و تاخوردگی کاغذ و مقوا