آزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)

آزمون انبساط گچ آزمون انبساط گچ

آزمون انبساط گچ

مدل

: PEA
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)آزمون خواص مکانیکی عمومی
اسلشر اسلشر

اسلشر

مدل

: SLA
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)آزمون خواص مکانیکی عمومی
دستگاه تست چسبندگی یخ به سطوح (اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح و میزان یخ‌گریزی) دستگاه تست چسبندگی یخ به سطوح (اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح و میزان یخ‌گریزی)

دستگاه تست چسبندگی یخ به سطوح (اندازه گیری تنش برشی بین یخ و سطح و میزان یخ‌گریزی)

مدل

: آی اِی تی 40
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)آزمون سطوح یخ گریز
دستگاه تست رینگ استیفنس STM-20W جهت لوله های پلیمری دستگاه تست رینگ استیفنس STM-20W جهت لوله های پلیمری

دستگاه تست رینگ استیفنس STM-20W جهت لوله های پلیمری

مدل

: STM-20W
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)اندازه گیری مقاومت حلقوی
قاب بارگذاری یونیورسال دینامیکی قاب بارگذاری یونیورسال دینامیکی

قاب بارگذاری یونیورسال دینامیکی

مدل

: ULF-15D
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سایر خواص مکانیکی (سطوح، پارگی، تا شدن، سوراخ شدن ...)آزمون خواص مکانیکی عمومی