آزمون سختی

دستگاه  سختی سنج یونیورسال فلزات ( پیشرفته ) دستگاه  سختی سنج یونیورسال فلزات ( پیشرفته )

دستگاه سختی سنج یونیورسال فلزات ( پیشرفته )

مدل

: SUH-200B
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سختیآزمون یا آنالیز سختی
دستگاه تست سختی شور A دستگاه تست سختی شور A

دستگاه تست سختی شور A

مدل

: SHD-05
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سختیآزمون یا آنالیز سختی
دستگاه تست سختی شور SHD-25-D دستگاه تست سختی شور SHD-25-D

دستگاه تست سختی شور SHD-25-D

مدل

: SHD-25
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سختیآزمون یا آنالیز سختی
دستگاه سختی سنج یونیورسال دیجیتال دستگاه سختی سنج یونیورسال دیجیتال

دستگاه سختی سنج یونیورسال دیجیتال

مدل

: SUH-200
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سختیآزمون یا آنالیز سختی
میکرو ویکرز میکرو ویکرز

میکرو ویکرز

مدل

: mv 400
مهندسی و علم موادتجهیزات اندازه گیری و آنالیز خواص موادآزمون سختیمیکروسختی‌سنج