ساخت و پرداخت نمونه و قطعات

CNC آماده ساز نمونه CNC آماده ساز نمونه

CNC آماده ساز نمونه

مدل

: CNC-p 1000
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتماشین آلات فرز و CNCماشین آلات CNC
Marbin 500 Marbin 500

Marbin 500

مدل

: پرینتر سه بعدی FMD
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتپرینتر سه بعدیپرینتر سه بعدی پلیمری فیلامنتی (FDM) (ذوب و اکسترود پلاستیک)
پانچ دستی با قالب 2 حفره ای پانچ دستی با قالب 2 حفره ای

پانچ دستی با قالب 2 حفره ای

مدل

: P-25-02
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پانچ دستی با قالب 3 حفره ای پانچ دستی با قالب 3 حفره ای

پانچ دستی با قالب 3 حفره ای

مدل

: P-25-03
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پانچ دستی با قالب تک حفره ای پانچ دستی با قالب تک حفره ای

پانچ دستی با قالب تک حفره ای

مدل

: P-25-01
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس آماده ساز نمونه پرس آماده ساز نمونه

پرس آماده ساز نمونه

مدل

: SHP
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس گرم
پرس ایزواستاتیک سرد پرس ایزواستاتیک سرد

پرس ایزواستاتیک سرد

مدل

: K CIP 303
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس ایزواستاتیک
پرس ایزواستاتیک سرد  (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر) پرس ایزواستاتیک سرد  (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر)

پرس ایزواستاتیک سرد (قطر محفظه فشار 50 میلیمتر)

مدل

: K CIP 305
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس ایزواستاتیک
پرس پانچ دستی هیدرولیک پرس پانچ دستی هیدرولیک

پرس پانچ دستی هیدرولیک

مدل

: AZS-PNCH
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس هیدرولیک