قالب ها و الگوها

قالب استاندارد تراکم خاک 4 اینچ قالب استاندارد تراکم خاک 4 اینچ

قالب استاندارد تراکم خاک 4 اینچ

مدل

: SMSO-3105
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوهاقالب تراکم
قالب استوانه ای بتن 12×6 اینچ (30×15 سانت) قالب استوانه ای بتن 12×6 اینچ (30×15 سانت)

قالب استوانه ای بتن 12×6 اینچ (30×15 سانت)

مدل

: SMCO-1430
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها
قالب استوانه ای بتن 20×10 سانتی متر چدنی قالب استوانه ای بتن 20×10 سانتی متر چدنی

قالب استوانه ای بتن 20×10 سانتی متر چدنی

مدل

: SMCO-1425
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها
قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

مدل

: CO 606
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها
قالب اصلاح شده تراکم خاک 6 اینچ قالب اصلاح شده تراکم خاک 6 اینچ

قالب اصلاح شده تراکم خاک 6 اینچ

مدل

: SMSO-3115
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوهاقالب تراکم
قالب منشوری 2 خانه 285×25×25 تمام استیل قالب منشوری 2 خانه 285×25×25 تمام استیل

قالب منشوری 2 خانه 285×25×25 تمام استیل

مدل

: SMCO-1920
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها