قالب ها و الگوها

قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

قالب استوانه ای فولادی بتن به ابعاد 8x4inch

مدل

: CO 606
تجهیزات و ابزار راه سازی و ساختمانیتراکم و مسلح سازی سیمان، بتن، ملاتقالب ها و الگوها