سانتریفیوژ

اسپین ورتکس اسپین ورتکس

اسپین ورتکس

مدل

: 40x2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژمیکرو سانتریفیوژ، میکروفیوژ، سرفیوژ
اسپین ورتکس گرد درب دار اسپین ورتکس گرد درب دار

اسپین ورتکس گرد درب دار

مدل

: sp
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژمیکرو اسپین (مینی فیوژ)
اولترا سانتریفیوژ اولترا سانتریفیوژ

اولترا سانتریفیوژ

مدل

: UCEN-100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
اولترا سانتریفیوژ دارویی اولترا سانتریفیوژ دارویی

اولترا سانتریفیوژ دارویی

مدل

: اولترا تک
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن

اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن

مدل

: UCEN-110MV
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
توبولار سانتریفیوژ توبولار سانتریفیوژ

توبولار سانتریفیوژ

مدل

: TCEN-130L
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژتوبولار سانتریفیوژ
توبولار سانتریفیوژ توبولار سانتریفیوژ

توبولار سانتریفیوژ

مدل

: TCEN-130
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژتوبولار سانتریفیوژ
روتور اولترا سانتریفیوژ روتور اولترا سانتریفیوژ

روتور اولترا سانتریفیوژ

مدل

: rotor 6*65 cc
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ یخچالدار دور بالا
روتور اولترا سانتریفیوژ روتور اولترا سانتریفیوژ

روتور اولترا سانتریفیوژ

مدل

: rotor 8*13.5 cc
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ یخچالدار دور بالا