سانتریفیوژ

اسپین ورتکس گرد درب دار اسپین ورتکس گرد درب دار

اسپین ورتکس گرد درب دار

مدل

: sp
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژمیکرو اسپین (مینی فیوژ)
اولترا سانتریفیوژ اولترا سانتریفیوژ

اولترا سانتریفیوژ

مدل

: UCEN-100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
اولترا سانتریفیوژ دارویی اولترا سانتریفیوژ دارویی

اولترا سانتریفیوژ دارویی

مدل

: اولترا تک
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن

اولترا سانتریفیوژ سنگ مخزن

مدل

: UCEN-110MV
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژاولتراسانتریفیوژ، سانتریفیوژ سرعت بالا
توبولار سانتریفیوژ توبولار سانتریفیوژ

توبولار سانتریفیوژ

مدل

: TCEN-130L
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژتوبولار سانتریفیوژ
توبولار سانتریفیوژ توبولار سانتریفیوژ

توبولار سانتریفیوژ

مدل

: TCEN-130
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژتوبولار سانتریفیوژ
روتور اولترا سانتریفیوژ روتور اولترا سانتریفیوژ

روتور اولترا سانتریفیوژ

مدل

: rotor 8*13.5 cc
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ یخچالدار دور بالا
روتور اولترا سانتریفیوژ روتور اولترا سانتریفیوژ

روتور اولترا سانتریفیوژ

مدل

: rotor 6*65 cc
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ یخچالدار دور بالا
روتور پلیت الایزا 90 درجه – 4000 دور در دقیقه - کد کالا 1460 روتور پلیت الایزا 90 درجه – 4000 دور در دقیقه - کد کالا 1460

روتور پلیت الایزا 90 درجه – 4000 دور در دقیقه - کد کالا 1460

مدل

: روتور پلیت الایزا 90 درجه – 4000 دور در دقیقه - کد کالا 1460
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ
روتور چهار شاخه 90 درجه 4000 دور در دقیقه کدکالا 1624 به همراه چهار عدد باگت پنج خانه با پولکی کدکالا 1370 روتور چهار شاخه 90 درجه 4000 دور در دقیقه کدکالا 1624 به همراه چهار عدد باگت پنج خانه با پولکی کدکالا 1370

روتور چهار شاخه 90 درجه 4000 دور در دقیقه کدکالا 1624 به همراه چهار عدد باگت پنج خانه با پولکی کدکالا 1370

مدل

: روتور چهار شاخه 90 درجه 4000 دور در دقیقه کدکالا 1624 به همراه چهار عدد باگت پنج خانه با پولکی کدکالا 1370
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژسانتریفیوژسانتریفیوژ