تجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

مدل

: BCANM99
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

مدل

: NMABC99200
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
پالس اکسی متر پالس اکسی متر

پالس اکسی متر

مدل

: PO Med-19
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی
تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS) تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS)

تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS)

مدل

: G1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
رنگ آمیزی اتوماتیک لام رنگ آمیزی اتوماتیک لام

رنگ آمیزی اتوماتیک لام

مدل

: AGS-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
رولر( رول میکسر) رولر( رول میکسر)

رولر( رول میکسر)

مدل

: RM5
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبیرولر میکسر
مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی

مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی

مدل

: یونیت دندانپزشکی
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی