تجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

مدل

: BCANM99
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

مدل

: NMABC99200
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتوآنالایزر بیوشیمی اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی

مدل

: ایده آل تک 400
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر بیوشیمی بالینی
الکترولیت آنالایزر الکترولیت آنالایزر

الکترولیت آنالایزر

مدل

: آلیس 2
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر الکترولیت تشخیصی بالینی
پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

مدل

: TRC500
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیهماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژیسنجشگر خون
رنگ آمیزی اتوماتیک لام رنگ آمیزی اتوماتیک لام

رنگ آمیزی اتوماتیک لام

مدل

: AGS-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی

مجموعه آزمایشگاهی گسترده یونیت دندانپزشکی

مدل

: یونیت دندانپزشکی
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی
مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل) مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری(همواسکیل)

مدل

: FD300PW
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی