تجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

آنالیزور نیمه اتوماتیک بیوشیمی

مدل

: BCANM99
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

اتو آنالیزور تمام اتوماتیک بیوشیمی و شیمی

مدل

: NMABC99200
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
اتوآنالایزر بیوشیمی اتوآنالایزر بیوشیمی

اتوآنالایزر بیوشیمی

مدل

: ایده آل تک 400
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیشیمی کلینیکالسنجشگر بیوشیمی بالینی
پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

پوشش دهی لوله های گامای خون CBC و EDT

مدل

: TRC500
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیهماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژیسنجشگر خون
تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS) تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS)

تشخیص ROS در نمونه خلط ( RDSS)

مدل

: G1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیآزمایشگاهی عمومی
رنگ آمیزی  اتوماتیک رایت گیمسا رنگ آمیزی  اتوماتیک رایت گیمسا

رنگ آمیزی اتوماتیک رایت گیمسا

مدل

: ایکس هفت
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیهماتولوژی، هیستولوژی، سایتولوژیسنجشگر خون
رنگ آمیزی اتوماتیک لام رنگ آمیزی اتوماتیک لام

رنگ آمیزی اتوماتیک لام

مدل

: AGS-1
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبی
رولر( رول میکسر) رولر( رول میکسر)

رولر( رول میکسر)

مدل

: RM5
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات آزمایشگاه تشخیصی پزشکیتجهیزات عمومی و آماده سازی تشخیص طبیرولر میکسر