همزن و استیرر

استیرر استیرر

استیرر

مدل

: A.T.I.S160
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مغناطیسی
استیرر استیرر

استیرر

مدل

: ESR-MST
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مغناطیسی
پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر

پره چهار تیغه مایل به قطر35 میلیمتر

مدل

: PB4-35
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن مکانیکی
ترموشیکر ترموشیکر

ترموشیکر

مدل

: 70TS1
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهم‌زن حرارتی
توربو میکسر توربو میکسر

توربو میکسر

مدل

: NARYA-LTM 2000
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررهمزن
دستگاه روتاتور  بدون بازو VDRL دستگاه روتاتور  بدون بازو VDRL

دستگاه روتاتور بدون بازو VDRL

مدل

: HR 207
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررروتاتور
دستگاه شیکر دستگاه شیکر

دستگاه شیکر

مدل

: تست کلس 10 دی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر
دستگاه شیکر الک دستگاه شیکر الک

دستگاه شیکر الک

مدل

: تست کلاس 10 دی دبلیو
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر
راکر شیکر مدل PIT16D راکر شیکر مدل PIT16D

راکر شیکر مدل PIT16D

مدل

: راکر شیکر مدل PIT16D
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیهمزن و استیررشیکر مینی راکر