لایه نشانی در خلاء

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی

سامانه لایه نشانی کندوپاش RF،DC و تبخیر حرارتی

مدل

: امگا 409
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا مرکب تبخیر حرارتی و کندوپاش
لایه نشانی به کمک پالس لیزر لایه نشانی به کمک پالس لیزر

لایه نشانی به کمک پالس لیزر

مدل

: PLD
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD) لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD)

لایه نشانی به کمک پالس لیزر (PLD)

مدل

: PLD300
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
محفظه خلا بالا محفظه خلا بالا

محفظه خلا بالا

مدل

: CHU50
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا
محفظه خلاء کندوپاش محفظه خلاء کندوپاش

محفظه خلاء کندوپاش

مدل

: محفظه خلاء-18
مهندسی و علم موادتجهیزات لایه نشانیلایه نشانی در خلاءلایه نشانی خلاء بالا