کروماتوگرافی

HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC HPLC UV/VIS DETECTOR  اشکار ساز UV/VIS HPLC

HPLC UV/VIS DETECTOR اشکار ساز UV/VIS HPLC

مدل

: DU 800
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
Semi Preprative HPLC Semi Preprative HPLC

Semi Preprative HPLC

مدل

: دن کروم SP2
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
اتو ونت اتو ونت

اتو ونت

مدل

: A-300070
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی 
پمپ semi PreprativeHPLC پمپ semi PreprativeHPLC

پمپ semi PreprativeHPLC

مدل

: SP 400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
پمپ آنالیتیکال تک حلاله HPLC پمپ آنالیتیکال تک حلاله HPLC

پمپ آنالیتیکال تک حلاله HPLC

مدل

: P100
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع
پمپ انالیتیکال HPLC پمپ انالیتیکال HPLC

پمپ انالیتیکال HPLC

مدل

: PN400
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا 
دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2118 دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2118

دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2118

مدل

: RTLC 2118
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیاسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی
دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2419 دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2419

دستگاه اسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی مدل 2419

مدل

: RTLC 2419
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیاسکنر کروماتوگرافی لایه نازک پرتویی
دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 2 اینچی مدل 2719 دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 2 اینچی مدل 2719

دستگاه پایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا کریستال 2 اینچی مدل 2719

مدل

: RHPLCFM2719-2 inch
آنالیز و اندازه گیریتجهیزات پیشرفته آنالیزکروماتوگرافیپایش پرتویی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا