عمومی و پشتیبانی

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیمحفظه حرارتی و کورهکوره الکتریکی و مافلی
Hot Plate Analgesia Meters Hot Plate Analgesia Meters

Hot Plate Analgesia Meters

مدل

: M.H9500
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیسرد و گرم کنندههات‌پلیت
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: فلزی
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری
آب مقطر گیری آب مقطر گیری

آب مقطر گیری

مدل

: شیشه ای
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیمجموعه تقطیرآب مقطر گیری