تجهیزات تصفیه و فیلتراسیون

تصفیه هوا اداری-HAP-B تصفیه هوا اداری-HAP-B

تصفیه هوا اداری-HAP-B

مدل

: HAP-B
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C

تصفیه هوا بیمارستانی-HAP-C

مدل

: HAP-C
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
تصفیه و ضدعفونی هوا و محیط تصفیه و ضدعفونی هوا و محیط

تصفیه و ضدعفونی هوا و محیط

مدل

: آذرخش A-300
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه کننده هوا
تصفیه و ضدعفونی کننده هوا و محیط تصفیه و ضدعفونی کننده هوا و محیط

تصفیه و ضدعفونی کننده هوا و محیط

مدل

: آذرخش X-500
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه کننده هوا
تصفیه کننده گاز آرگون تصفیه کننده گاز آرگون

تصفیه کننده گاز آرگون

مدل

: CS-2200
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه
دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا

دستگاه تصفیه و ضد عفونی کننده هوا

مدل

: َAir P-120
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیونتصفیه کننده هوا
دستگاه تهویه و ضدعفونی کننده هوا  برند HiClean دستگاه تهویه و ضدعفونی کننده هوا  برند HiClean

دستگاه تهویه و ضدعفونی کننده هوا برند HiClean

مدل

: AP-208
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژتجهیزات تصفیه و فیلتراسیوندستگاه های تصفیه