تجهیزات پزشکی و سلامت

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS) 6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

6،4،2-تری‌نیتروبنزن سولفونیک اسید (TNBS)

مدل

: خلوص 98%
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19
Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

مدل

: 21-3
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
Anea BIA Anea BIA

Anea BIA

مدل

: Anea BIA-P8
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتاسکنر و سنجشگرهای وضعیت بدنسنجشگر ترکیبات بدن
CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit

CoVID-19 Dropout Multiplex one step RT-PCR Kit

مدل

: rRT-PCR
تجهیزات پزشکی و سلامتمواد پزشکی، درمان، پانسمان و کیت تشخیصکیت های تشخیصی غیرسریعکیت تست کووید19