تجهیزات پزشکی و سلامت

Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

مدل

: 21-3
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تشخیصی و درمانی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
Prolific G2 Prolific G2

Prolific G2

مدل

: Prolific G2
تجهیزات پزشکی و سلامتوسایل آموزشی پزشکی و آزمون تجهیزات و ملزومات درمانیربات آموزشی پزشکی و درمانیربات پزشکی
STIMULATOR  100MA        کنترل جریان STIMULATOR  100MA        کنترل جریان

STIMULATOR 100MA کنترل جریان

مدل

: ST6000
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تشخیصی و درمانی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
STIMULATOR  10MA         کنترل جریان STIMULATOR  10MA         کنترل جریان

STIMULATOR 10MA کنترل جریان

مدل

: ST5500
تجهیزات پزشکی و سلامتتجهیزات تشخیصی و درمانی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

آژیتاتور پلاکت خون 48 کیسه

مدل

: 48AG-93-A
تجهیزات پزشکی و سلامتتزریق، ساکشن، خون گیری، نمونه برداریبانک خون، پلاسما و پلاکتمجموعه بانک خون
آزمون نیویورک دیجیتال آزمون نیویورک دیجیتال

آزمون نیویورک دیجیتال

مدل

: dsi
تجهیزات پزشکی و سلامتورزش، پزشکی ورزشی و سلامتتجهیزات عمومی تربیت بدنیآزمایشگاه تربیت بدنی