گرم کن

اسلاید وارمر - صفحه گرم کننده اسلاید اسلاید وارمر - صفحه گرم کننده اسلاید

اسلاید وارمر - صفحه گرم کننده اسلاید

مدل

: ARSHP
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنلام خشک کن، اسلاید وارمر
پارافین ذوب کن دیجیتال پارافین ذوب کن دیجیتال

پارافین ذوب کن دیجیتال

مدل

: PE250
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنپارافین ذوب کن و تمیز کن
بلاد وارمر بلاد وارمر

بلاد وارمر

مدل

: ‌ٌBW101
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنگرم کن
تمیز کننده پارافین- Paraffin Remover تمیز کننده پارافین- Paraffin Remover

تمیز کننده پارافین- Paraffin Remover

مدل

: DS9802
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنپارافین ذوب کن و تمیز کن
چراغ بونزن چراغ بونزن

چراغ بونزن

مدل

: ESR-Burner
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنگرم کن
دستگاه هات و کلد بلوک C&HPN-24 دستگاه هات و کلد بلوک C&HPN-24

دستگاه هات و کلد بلوک C&HPN-24

مدل

: C/HPN-24
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنبلاک گرمایشی
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: چهار بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنگرم کن
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: دو بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنگرم کن
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: تک بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنگرم کن
ست مصرف کننده های گرمایشی ست مصرف کننده های گرمایشی

ست مصرف کننده های گرمایشی

مدل

: RV 190
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کنبلاک گرمایشی