آون، کوره، فر

Furnace Furnace

Furnace

مدل

: Furnace.100-4
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرکورهکوره الکتریکی و مافلی
آون آون

آون

مدل

: GCA500
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون آون

آون

مدل

: 120 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرفور (آون استریل کننده)
آون آون

آون

مدل

: 55 لیتری
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرفور (آون استریل کننده)
آون  تحقیقاتی آون  تحقیقاتی

آون تحقیقاتی

مدل

: GCA800
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون ( پروگرامر ) آون ( پروگرامر )

آون ( پروگرامر )

مدل

: OD 115p
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون (فور ) میکروکنترلر 200Lit آلومینیم آون (فور ) میکروکنترلر 200Lit آلومینیم

آون (فور ) میکروکنترلر 200Lit آلومینیم

مدل

: TAT-Oa200
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون میکروپروسسور
آون (فور )میکروکنترلر 100Lit استیل آون (فور )میکروکنترلر 100Lit استیل

آون (فور )میکروکنترلر 100Lit استیل

مدل

: TAT-O100
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون عمومی و آزمایشگاهی
آون (فور )میکروکنترلر 200Lit استیل آون (فور )میکروکنترلر 200Lit استیل

آون (فور )میکروکنترلر 200Lit استیل

مدل

: TAT-OF200
عمومی و پشتیبانیآون، کوره، فرآون و فرآون میکروپروسسور