اتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعات

میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک) میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک)

میکرو ایربیرینگ (یاتاقان هوایی کوچک)

مدل

: Micro Airbearing
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتیاتاقان، بلبرینگیاتاقان مغناطیسی، یاتاقان هوایی
کوپلینگ کوپلینگ

کوپلینگ

مدل

: خودروی سبک
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتاتصال دهنده هااتصال دهنده مکانیکی
کوپلینگ مغناطیسی کوپلینگ مغناطیسی

کوپلینگ مغناطیسی

مدل

: MD5-1500
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتاتصال دهنده هااتصال دهنده الکترومکانیکی و مغناطیسی