اتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعات

کوپلینگ کوپلینگ

کوپلینگ

مدل

: خودروی سبک
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتاتصال دهنده ها، کوپلینگاتصال دهنده مکانیکی
یاتاقان ژورنال یاتاقان ژورنال

یاتاقان ژورنال

مدل

: RD 206
مکانیک و مکاترونیکاتصال و انتقال دهنده نیرو و قطعاتآزمونگر ویژه یاتاقان، بلبرینگ‌، رولبرینگ‌هااندازه گیر دقت دوران رینگ یاتاقان