تشخیص و درمان تخصصی پزشکی

Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

Accurate-دستگاه الکتروانسفالوگراف 21 کاناله

مدل

: 21-3
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکتروانسفالوگراف
STIMULATOR  100MA        کنترل جریان STIMULATOR  100MA        کنترل جریان

STIMULATOR 100MA کنترل جریان

مدل

: ST6000
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
STIMULATOR  10MA         کنترل جریان STIMULATOR  10MA         کنترل جریان

STIMULATOR 10MA کنترل جریان

مدل

: ST5500
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیمحرک الکتریکی
آنالیز کف پا (فوت مدیسنس) آنالیز کف پا (فوت مدیسنس)

آنالیز کف پا (فوت مدیسنس)

مدل

: DSI
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
استیمولاتور استیمولاتور

استیمولاتور

مدل

: bk57
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیمغز، عصب شناختی، روانپزشکیالکترو شوک، ضربه الکتریکی تشنج‌آور
اسکن سه بعدی پا اسکن سه بعدی پا

اسکن سه بعدی پا

مدل

: F3D-ATM
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر سه بعدی پا اسکنر سه بعدی پا

اسکنر سه بعدی پا

مدل

: PT-3DScan FC6
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر سه بعدی پا
اسکنر سه بعدی کف پا اسکنر سه بعدی کف پا

اسکنر سه بعدی کف پا

مدل

: PT-3dPlantar FC2
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاسکنر کف پا پودوسکوپ فلئورسنت
اسکنر فشار آنالیز گیت اسکنر فشار آنالیز گیت

اسکنر فشار آنالیز گیت

مدل

: PT-GaitAnalyzer
تجهیزات پزشکی و سلامتتشخیص و درمان تخصصی پزشکیارتوپدی، استخوان، مفاصلاندازه گیری پخش فشار پا