تجهیزات معدن و استخراج نفت

آسیاب خرد کن فکی (سنگ شکن) آسیاب خرد کن فکی (سنگ شکن)

آسیاب خرد کن فکی (سنگ شکن)

مدل

: JAW
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات استخراج معدنسنگ شکن فکی
آسیای میله ای آسیای میله ای

آسیای میله ای

مدل

: KRM-3038
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیخردایش
آسیای میله ای آسیای میله ای

آسیای میله ای

مدل

: KRM-2532
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیخردایش
آسیای میله ای آسیای میله ای

آسیای میله ای

مدل

: KRM-2025
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیخردایش
آسیای گوله ای خمره ای آسیای گوله ای خمره ای

آسیای گوله ای خمره ای

مدل

: KBM-3013
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیخردایش
پری ترم پری ترم

پری ترم

مدل

: 12
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیپری ترم
پودرکن دیسکی پنوماتیکی آزمایشگاهی 2 هاونه پودرکن دیسکی پنوماتیکی آزمایشگاهی 2 هاونه

پودرکن دیسکی پنوماتیکی آزمایشگاهی 2 هاونه

مدل

: DF-DP-2
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیخردکن
پولیشر آزمایشگاهی پولیشر آزمایشگاهی

پولیشر آزمایشگاهی

مدل

: سوپر پول 6D
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آماده سازی، صیقل و تغلیظ مواد معدنیصیقل دهنده
برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی

برش مستقیم سنگ دستی با دو پمپ دستی

مدل

: CO-5195
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات معدن و استخراج نفتتجهیزات آزمون و آنالیز سنگتجهیزات تست سنگ