اسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالس

آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

آزمایشگاه تحقیقاتی RF و Microwave

مدل

: FF102
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر مایکروویو، سوییچ مایکروویو
آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا

آنالیزگر چندکاناله به همراه منبع ولتاژ بالا

مدل

: HV MCA2417
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT

بافر چند کاناله سریع LINEAR FANOUT

مدل

: LFOUT2037
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستبعیض گر و بافربافر چند کاناله
تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر  ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر  ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR

تبعیض گر شکل پالس گذر از صفر ZERO CROSS PULSE SHAPE DISCRIMINATOR

مدل

: ZCPSD2027
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستبعیض گر و بافرتبعیض گر شکل پالس
تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی) تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی)

تحلیلگر پاسخ فرکانسی (آنالایزر پاسخ فرکانسی)

مدل

: MA-FRA60
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر پاسخ فرکانسی
تحلیلگر تک کاناله تحلیلگر تک کاناله

تحلیلگر تک کاناله

مدل

: SCA 2670
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
تحلیلگر چند کاناله تحلیلگر چند کاناله

تحلیلگر چند کاناله

مدل

: 4110
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX

دستگاه تاخیر دهنده نانو ثانیه ای NANO SECOND DELYA BOX

مدل

: NSDB2019
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالسشمارنده، زمان سنج، مبدل و تاخیر دهنده زمانتاخیر دهنده
دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER

دستگاه تحلیلگر تک کاناله زمانی TIMING SINGLE CHANNEL ANALYSER

مدل

: TSCA2028
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی
دستگاه تحلیلگر چند  کاناله تغذیه از طریق پورت  یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE دستگاه تحلیلگر چند  کاناله تغذیه از طریق پورت  یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE

دستگاه تحلیلگر چند کاناله تغذیه از طریق پورت یو اس بی DIGITAL MULTI CHANNEL ANALYSER USB BASE

مدل

: DMCA BASE2010
برق، الکترونیک و نرم افزاراسیلوسکوپ، تبعیض گر، تحلیلگر پالستحلیلگر پالس، فرکانس، موج، شبکهتحلیلگر تک/چند کاناله زمانی