تجهیزات اندازه گیری مغزه حفاری

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

مدل

: GPM-IN-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریاندازه گیر تراوش و تخلخل مغزه
دستگاه بار نقطه ای دستگاه بار نقطه ای

دستگاه بار نقطه ای

مدل

: DF-PL-100
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای