تجهیزات اندازه گیری مغزه حفاری

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

دستگاه اندازه گیری تخلخل مغزه

مدل

: GPM-IN-02
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریاندازه گیر تراوش و تخلخل مغزه
دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی

دستگاه نمونه گیری از جداکننده های چند فازی سرچاهی

مدل

: SSB-ES30
معدن، نفت، انرژی نو، زمین شناسیتجهیزات آزمایشگاهی بالادستی نفتتجهیزات اندازه گیری مغزه حفاریتعیین بار نقطه‎ای