لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پایه و گیره الکترود تاشو متحرک پایه و گیره الکترود تاشو متحرک

پایه و گیره الکترود تاشو متحرک

مدل

: Holder -SAT-Flexible
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی
ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور) ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور)

ست هولدر فیلتراسیون (میلی پور)

مدل

: 1000
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی
گیره و میله پایه الکترود متحرک گیره و میله پایه الکترود متحرک

گیره و میله پایه الکترود متحرک

مدل

: SAT- HOLDER
عمومی و پشتیبانیشیشه آلات آزمایشگاهی و لوازم پلاستیکیاتصالات آزمایشگاهیپایه و گیره آزمایشگاهی