لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

بلاد وارمر بلاد وارمر

بلاد وارمر

مدل

: ‌ٌBW101
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
چراغ بونزن چراغ بونزن

چراغ بونزن

مدل

: ESR-Burner
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: چهار بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: تک بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
ژل وارمر ژل وارمر

ژل وارمر

مدل

: دو بطری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
شوف بالن هیتر منتل  سوکسله سه خانه ای ترموستاتیک شوف بالن هیتر منتل  سوکسله سه خانه ای ترموستاتیک

شوف بالن هیتر منتل سوکسله سه خانه ای ترموستاتیک

مدل

: SH-3 B
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
شوف بالن هیتر منتل  سوکسله شش خانه ای ترموستاتیک شوف بالن هیتر منتل  سوکسله شش خانه ای ترموستاتیک

شوف بالن هیتر منتل سوکسله شش خانه ای ترموستاتیک

مدل

: SH - 6 - B
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن
هات تانک-مخزن گرم هات تانک-مخزن گرم

هات تانک-مخزن گرم

مدل

: DS9902
عمومی و پشتیبانیتجهیزات عمومی آزمایشگاهیگرم کن هاگرم کن