لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر

الک شیکر 11 تایی قطر 20 سانتیمتر

مدل

: SF-11
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر

الک شیکر 6 تایی قطر 20 سانتیمتر

مدل

: SF-6
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر

الک شیکر تکی قطر 50 سانتیمتر

مدل

: SS-1-50
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
تعیین دانه بندی (الک شیکر) 12 اینچ فرکانس متغییر تعیین دانه بندی (الک شیکر) 12 اینچ فرکانس متغییر

تعیین دانه بندی (الک شیکر) 12 اینچ فرکانس متغییر

مدل

: vss12
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک
سرند ویبره دوغاب قطر 50 سانتیمتر سرند ویبره دوغاب قطر 50 سانتیمتر

سرند ویبره دوغاب قطر 50 سانتیمتر

مدل

: SSKC
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکماشین الک