لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی با فریم 12 الک آزمایشگاهی با فریم 12

الک آزمایشگاهی با فریم 12

مدل

: SI.B100
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
الک آزمایشگاهی با فریم 8 الک آزمایشگاهی با فریم 8

الک آزمایشگاهی با فریم 8

مدل

: SI.B2
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی
سری الک 14 عددی همراه با درب و زیر الک با فریم 8 اینچ سری الک 14 عددی همراه با درب و زیر الک با فریم 8 اینچ

سری الک 14 عددی همراه با درب و زیر الک با فریم 8 اینچ

مدل

: CO-6102
عمومی و پشتیبانیفیلتر و غشاء، جاذب، جداکننده، سانتریفیوژالکالک آزمایشگاهی