لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پایلوت راکتور پایلوت راکتور

پایلوت راکتور

مدل

: 20 لیتری
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
رآکتور دمای بالا رآکتور دمای بالا

رآکتور دمای بالا

مدل

: HM-01
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
رآکتور شیمیایی اتمسفریک رآکتور شیمیایی اتمسفریک

رآکتور شیمیایی اتمسفریک

مدل

: RU 106
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور آزمایشگاهی AcoCell راکتور آزمایشگاهی AcoCell

راکتور آزمایشگاهی AcoCell

مدل

: AcoCell-GS600
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور شیمیایی راکتور شیمیایی

راکتور شیمیایی

مدل

: uop100
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری

راکتور شیمیایی دوجداره شیشه ای حجم 4 لیتری

مدل

: DPR-04
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
مجموعه میکسر آزمایشگاهی مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مجموعه میکسر آزمایشگاهی

مدل

: ZFZ-R50
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی
مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز

مجموعه نمکزدایی از نفت خام به روش آلتراسونیک با ظرفیت 1 بشکه در روز

مدل

: RR 140
عمومی و پشتیبانیتجهیزات ایجاد و کنترل شرایط محیطیراکتور هاراکتور شیمیایی