لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پلاسمای فشار پایین 200وات پلاسمای فشار پایین 200وات

پلاسمای فشار پایین 200وات

مدل

: LP-Plasma200-19A
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین
جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv

جعبه تطبیق امپدانس (مچ باکس) 15kv

مدل

: MTC15BF
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین
سیستم آزمایشگاه پلاسما سیستم آزمایشگاه پلاسما

سیستم آزمایشگاه پلاسما

مدل

: PL110
صوت، تابش، لیزر و پلاسماتجهیزات پلاسماییتولید پلاسماپلاسما ولتاژ و فرکانس بالا، پلاسما فشار پایین