لیست محصولات تجهیزات آزمایشگاهی

پرس دستی درب شیشه پنسیلین پرس دستی درب شیشه پنسیلین

پرس دستی درب شیشه پنسیلین

مدل

: CT-HCT20
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس غیر الکتریکی 10 تن پرس غیر الکتریکی 10 تن

پرس غیر الکتریکی 10 تن

مدل

: PRES10
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
پرس غیر الکتریکی 32 تن پرس غیر الکتریکی 32 تن

پرس غیر الکتریکی 32 تن

مدل

: PRES32
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
دستگاه پرس  دستی-SPM-7 دستگاه پرس  دستی-SPM-7

دستگاه پرس دستی-SPM-7

مدل

: SPM-7K
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
دستگاه پرس پنوماتیک-SPN-10 دستگاه پرس پنوماتیک-SPN-10

دستگاه پرس پنوماتیک-SPN-10

مدل

: SPN-10
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی
دستگاه پرس درب شیشه پنی سیلین برقی دستگاه پرس درب شیشه پنی سیلین برقی

دستگاه پرس درب شیشه پنی سیلین برقی

مدل

: کریمپر برقی
ساخت و تولیدساخت و پرداخت نمونه و قطعاتتجهیزات پرس و فشرده سازیپرس و پانچ دستی